OSMANLI KURAN-I KERİM

1278 TARİHLİ HATTAT : HAFIZ MUSTAFA FEHMİ EFENDİ KETEBELİ , CEYLANDERİLİ , ALTIN TEZHİPLİ , ESKİ ORJİNAL , YORGUN , OSMANLI KURAN-I KERİM