OSMANLI MALAKARİ MÜSENNA YAZI

30x40 cm ölçülerinde 1331 (1915) Sultan Vahdeddin Dönemi (Fetih Ayeti) Malakari Müsenna Yazı