KURAN-I KERİM

1278 Tarihli Hattat : Hafız Mustafa Fehmi Efendi Ketebeli ceylanderili , altın tezhipli , Kuran-ı Kerim